Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

ID

01243

Format

A-4

Papier

Samokopiujący

Bloczek

40 k.

Opakowanie zbiorcze

40 bl.