MEN-I/41/2 arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

ID

02308

Format

A-4

Papier

Offsetowy

Bloczek

Opakowanie zbiorcze