MEN-I/7a/2 Świadectwo dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK I

ID

02621

Format

A-4

Papier

Offsetowy

Bloczek

Opakowanie zbiorcze