MEN-I/15b/2 Świadectwo dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum, zawierające znak graficzny PRK II

ID

02625

Format

A-4

Papier

Offsetowy

Bloczek

Opakowanie zbiorcze