MEN-I/41a/2 Arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

ID

02680

Format

A-4

Papier

Offsetowy

Bloczek

Opakowanie zbiorcze