MEN-I/19/2 Świadectwo dla uczniów klas I-II szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

ID

02846

Format

A-4

Papier

Offsetowy

Bloczek

Opakowanie zbiorcze