Kadry i płace

KATEGORIE
Producent:       TYPOGRAF
Dystrybutor:
Umowa o pracę
INDEX: 01098
A-4
40 k.
Samokopiujacy
Umowa o pracę zdalną A-4 (s) 40k.
INDEX: 01154
A-4
40 k.
Samokopiujacy
Umowa o pracę
INDEX: 01070
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Umowa zlecenie
INDEX: 01054
A-4
40 k.
Samokopiujacy
Rachunek do umowy zlecenia
INDEX: 01236
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Ewidencja czasu wykonania zlecenia
INDEX: 02061
A-5
40 k.
o
Umowa o dzieło z rachunkiem
INDEX: 01096
A-4
40 k.
Samokopiujacy
Świadectwo pracy
INDEX: 01106
A-4
40 k.
Samokopiujacy
Kwestionariusz osobowy dla pracownika
INDEX: 02026
A-4
40 k.
Offset
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
INDEX: 02032
A-4
40 k.
Offset
Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja)
INDEX: 02029
A-5
50 k.
Offset
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
INDEX: 02134
A-5
50 k.
Offset
Dowód wewnętrzny - rozliczenie podróży służbowej
INDEX: 02150
A-5
50 k.
Offset
Rejestr wyjazdów służbowych (delegacji)
INDEX: 02248
A-5
32 str.
Offset
Lista obecności
INDEX: 02027
A-4
80 k.
Offset
Lista obecności - godzinowa
INDEX: 02136
A-4
80 k.
Offset
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
INDEX: 01053
A-6
80 k.
Samokopiujacy
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
INDEX: 02028
A-6
80 k.
Offset
Zaświadczenie o zarobkach do banku
INDEX: 02023
A-6
100 szt.
Kartonik
Przepustka j ednorazowa
INDEX: 02074
A-7
80 k.
Offset
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych Os 226
INDEX: 02082
A-4
16 k.
Offset
Rejestr wejść i wyjść (oprawa introligatorska)
INDEX: 02278
A-4
96 k.
Offset
Wniosek o urlop
INDEX: 02030
A-6
80 k.
Offset
Karta urlopowa
INDEX: 01131
A-6
80 k.
Samokopiujacy
Karta urlopowa
INDEX: 02305
A-6
80 k.
Offset
Karta urlopowa
INDEX: 02031
A-7
80 k.
Offset
Plan urlopów wypoczynkowych
INDEX: 02035
A-4
40 k.
Offset
Kartoteka urlopów
INDEX: 02024
A-5
100 szt.
Kartonik
Karta pracy "U"
INDEX: 02057
A-4
80 k.
Offset
Karta pracy
INDEX: 02180
A-5
40 k.
Offset
Miesięczna ewidencja czasu pracy
INDEX: 02135
A-4
40 k.
Offset
Miesięczna ewidencja czasu pracy
INDEX: 02149
A-4
100 szt.
Kartonik
Roczna ewidencja czasu pracy
INDEX: 02203
A-4
40 k.
Offset
Karta przychodów pracownika
INDEX: 02036
A-4
100 szt.
Kartonik
Karta wynagrodzeń dla jednostek budżetowych
INDEX: 02037
A-4
100 szt.
Kartonik
Karta przebiegu zatrudnienia
INDEX: 02080
A-4
100 szt.
Kartonik
Roczna karta obecności w pracy
INDEX: 02038
A-5
100 szt.
Kartonik
Karta ewidencji czasu pracy
INDEX: 02108
A-4
100 szt.
Kartonik
Karta ewidencji czasu pracy
INDEX: 02255
A-5
100 szt.
Kartonik
Indywidualna karta czasu pracy pracownika
INDEX: 02263
1/2 A-4
40 k.
Offset
Karta obiegowa zmiany
INDEX: 02004
A-6
80 k.
Offset
Zlecenie na pracę w godzinach nadliczbowych
INDEX: 02072
A-6
80 k.
Offset
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
INDEX: 02025
A-6
80 k.
Offset
Lista płac
INDEX: 01114
A-3
80 k.
Samokopiujacy
Lista płac
INDEX: 01115
1/2 A-3
80 k.
Samokopiujacy
Indywidualna lista płac
INDEX: 01116
1/3 A-3
80 k.
Samokopiujacy
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
INDEX: 01072
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
INDEX: 01073
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
INDEX: 01074
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skr. okresu wypowiedzenia
INDEX: 01075
A-5
40 k.
Samokopiujacy
Wniosek o pożyczkę do PKZP
INDEX: 02070
2/3 A-5
80 k.
Offset
Dziennik kont członkowskich PKZP
INDEX: 02254
A-5
100 szt.
Kartonik
Deklaracja przystąpienia do PKZP
INDEX: 02270
A-6
80 k.
Offset
Informacja o stanie konta w PKZP
INDEX: 02271
A-7
80 k.
Offset
Lista potrąceń dla PKZP
INDEX: 02272
A-5
80 k.
Offset
Wniosek o skreślenie z listy członków PKZP
INDEX: 02273
A-6
80 k.
Offset
Wyniki od 1 do 56 Wszystkich pozycji 56 
Wyników na stronie

TYPOGRAF - druki akcydensowe

62-300 Września, ul. Działkowców 7

tel. 61 640 09 99 | e-mail: sekretariat@typograf.com.pl